Cviky 2

19. dubna 2011 v 20:03 |  Dogdancing-téma dubna/2011

KE MNĚ - následování psovoda psem
Výchozí pozice psa je vsedě před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko v levé ruce, pamlsek v pravé, vysloví povel "ke mně" a jde pozadu tak, aby psa naváděl pamlskem směrem k němu a pes ho následoval. Psovod chodí rovně, zatáčí doleva, doprava, tak, aby ho pes neustále následoval. Konečná pozice psa je opět vsedě před psovodem. Psovod psa odmění a pochválí (pravou rukou).


K NOZE - chůze psa u levé nohy psovoda
Výchozí pozice psa je vsedě u levé nohy psovoda, psovod drží vodítko i pamlsek v pravé ruce, vysloví povel "k noze", ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Pes by měl mít svou lopatku na úrovni lýtka psovoda. Pes by měl chodit co nejblíže - dotýkat se psovodovy levé nohy. Konečná pozice psa je opět v sedě u nohy, pak psovod psa pochválí a odmění (pravou rukou).


SIDE (sájd) - chůze psa u pravé nohy psovoda
Výchozí pozice psa je vsedě u pravé nohy psovoda, psovod drží vodítko i pamlsek v levé ruce, vysloví povel "side", ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Pes by měl mít svou lopatku na úrovni lýtka psovoda. Pes by měl chodit co nejblíže - dotýkat se psovodovy pravé nohy. Konečná pozice psa je opět v sedě u nohy, pak psovod psa pochválí a odmění (levou rukou).


OBRATY U NOHY - chůze psa u nohy psovoda s obraty vlevo vbok, vpravo vbok a čelem vzad
U levé nohy
Výchozí pozice psa je vsedě u levé nohy psovoda. Psovod má vodítko i pamlsek v pravé ruce, vysloví povel "k noze", ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Po pár krocích psovod chytne psa levou rukou za obojek (nebo za kratičké vodítko), v pravé ruce má neustále pamlsek i vodítko. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda. Psovod opět vysloví povel "k noze", otočí se doleva tak, že levá noha zůstane stát na místě a levá ruka neustále drží lopatku psa na lýtku psovoda, pamlskem v pravé ruce navádí hlavu psa doleva (směrem od psovoda) tak, aby hlava psa byla nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunoval zadek k levé noze. Pes si u tohoto cviku nesmí sedat. Psovod se tak se psem otáčí do pravého úhlu vlevo vbok, nebo do půlkruhu čelem vzad, nebo i o celou osu psovoda.


U pravé nohy
Výchozí pozice psa je vsedě u pravé nohy psovoda. Psovod má vodítko i pamlsek v levé ruce, vysloví povel "side", ruku s pamlskem dá psovi před čumák a vyjde. Po pár krocích psovod chytne psa pravou rukou za obojek (nebo za kratičké vodítko), v levé ruce má neustále pamlsek i vodítko. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda. Psovod opět vysloví povel "side", otočí se doprava tak, že pravá noha zůstane stát na místě a pravá ruka neustále drží lopatku psa na lýtku psovoda, pamlskem v levé ruce navádí hlavu psa doprava (směrem od psovoda) tak, aby hlava psa byla nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunoval zadek k pravé noze. Pes si u tohoto cviku nesmí sedat. Psovod se tak se psem otáčí do pravého úhlu vpravo vbok, nebo do půlkruhu čelem vzad, nebo i o celou osu psovoda.SEDNI, LEHNI, VSTAŇ
Tyto cviky neustále provádíme v různém pořadí.
Sedni - pokud je výchozí pozice psa vestoje u levé nohy, psovod vysloví povel "sedni", levou ruku položí na záď psa, pravou ruku s pamlskem navádí směrem nad psa tak, aby pes, když bude pamlsek sledovat, zakláněl jakoby hlavu, což bude mít za následek, že si většinou sedne sám. Pokud si sám nesedne, psovod zatlačí levou rukou na záď psa, aby si sednul. Pravou rukou psovod psa odmění a pochválí. Pokud je výchozí pozice psa vleže, opět psovod nejdříve vysloví povel, pamlsek drží v pravé ruce, ukáže ho psovi před čumák a pohybuje s ním směrem nahoru tak, aby pes, když bude pamlsek sledovat, si sám sednul. Opět se pes odmění a pochválí (z pravé ruky).
Lehni - výchozí pozice psa je vestoje u levé nohy, psovod vysloví povel "lehni", levou ruku položí na kohoutek psa, pravou ruku s pamlskem navádí směrem od čumáku k zemi a dopředu tak, aby pes pamlsek sledoval a lehal si přes přední nohy na zem. Levou rukou psovod psa položí. Pes se odmění a pochválí (z pravé ruky). Je důležité, aby se pes naučil lehat přes přední nohy (např. kvůli válení sudů za chůze). Lehni se ze začátku neučí z povelu sedni, až později, až již umí sám jen na povel lehat ze stoje.
Vstaň - výchozí pozice psa je buď v lehni nebo v sedni u levé nohy psovoda, psovod drží vodítko i pamlsek v pravé ruce, přiloží pamlsek v pravé ruce psovi před čumák, udělá menší krok dopředu a vysloví povel "vstaň". Pes se zvedne za pamlskem, který následuje, úplně sám. Pes se pochválí a odmění (pravou rukou). Až pes pochopí, o co jde, už se nedělají kroky dopředu.OTOČ SE - otočka psa kolem jeho vlastní osy proti směru pohybu hodinových ručiček (doprava)
Výchozí pozice psa je před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko v levé ruce, pamlsek v pravé. Psovod vysloví povel "otoč se" a pravou rukou s pamlskem navede psa proti směru pohybu hodinových ručiček (doprava), aby cvik vykonal - odměnu vede psovi přímo před čumákem, aby poloměr otočky byl co nejmenší. "Otoč se" se cvičí i za chůze u levé nohy, a to tak, že psovod jde se psem u nohy, vodítko má v pravé ruce, stejně tak i pamlsek. Ve chvíli, kdy psovod chce, aby pes vykonal otočku, přehodí si vodítko i pamlsek do levé ruky, vysloví povel "otoč se", psa navede pamlskem do otočky (směrem doleva - od nohy). Jakmile pes otočku vykoná, psovod si opět přehodí vodítko i pamlsek do pravé ruky a jde ještě kousek dál, aby se pes srovnal opět k levé noze, pak se psovod zastaví, psa posadí, pochválí a odmění (z pravé ruky).NA DRUHOU - otočka psa kolem jeho vlastní osy po směru pohybu hodinových ručiček (doleva)
Výchozí pozice psa je opět před psovodem čelem k němu, psovod drží opět vodítko levé ruce a pamlsek v pravé. Psovod vysloví povel "na druhou" a pravou rukou s pamlskem navede psa po směru pohybu hodinových ručiček (doleva), aby cvik vykonal - odměnu vede psovi přímo před čumákem, aby poloměr otočky byl co nejmenší. "Na druhou" se cvičí i za chůze u pravé nohy, a to tak, že psovod jde se psem u nohy, vodítko má v levé ruce, stejně tak i pamlsek. Ve chvíli, kdy psovod chce, aby pes vykonal otočku, přehodí si vodítko i pamlsek do pravé ruky, vysloví povel "na druhou", psa navede pamlskem do otočky (směrem doprava - od nohy). Jakmile pes otočku vykoná, psovod si opět přehodí vodítko i pamlsek do levé ruky a jde ještě kousek dál, aby se pes srovnal opět k pravé noze, pak se psovod zastaví, psa posadí, pochválí a odmění (z levé ruky).


ŽEK - obcházení psovoda psem po směru pohybu hodinových ručiček
Výchozí pozice psa je u psovodovy levé nohy v sedě. Vodítko má psovod v pravé ruce, stejně tak odměnu. Psovod vysloví povel "žek", psa navede pamlskem před čumákem kolem sebe vpravo, psovod si za sebou musí přehodit vodítko i pamlsek do levé ruky a jakmile je pes zase u levé nohy, vodítko i pamlsek si přehodí opět do pravé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z pravé ruky).KRUH - obcházení psovoda psem proti směru pohybu hodinových ručiček
Výchozí pozice psa je u psovodovy pravé nohy v sedě. Vodítko má psovod v levé ruce, stejně tak odměnu. Psovod vysloví povel "kruh", psa navede pamlskem před čumákem kolem sebe vlevo, psovod si za sebou musí přehodit vodítko i pamlsek do pravé ruky a jakmile je pes zase u pravé nohy, vodítko i pamlsek si přehodí opět do levé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z levé ruky).KROKY - slalom psa mezi nohama psovoda
Výchozí pozice psa je v sedě buď u levé nebo pravé nohy psovoda. Pes je odepnutý z vodítka, pamlsek je nachystaný (nejlépe) v obou rukách psovoda. Psovod vykročí dopředu nohou, která je směrem od psa a dá za nohu ruku, která je rovněž směrem od psa. Vysloví povel "kroky" a psa navede tak, aby pes prošel skrz otvorem mezi nohama. Je možné dělat kroků více za sebou - proto pamlsky v obou rukách (lze i jeden pamlsek přehazovat, později to ovšem psa brzdí). Konečná pozice psa je opět v sedě u levé nebo pravé nohy. Pes se odmění a pochválí (rukou, která zůstane směrem od psa). Kroky můžeme učit i dozadu či do boku.


PAC, ŤAP
Pes stojí nebo sedí před psovodem (u malých plemen psů vypadá esteticky lépe, když pes sedí, u velkých plemen, když pes stojí). Na každou tlapku je důležité vyslovit jiný povel. Psovod vysloví povel "pac" nebo "ťap", uchopí do své ruky jednu tlapku psa a psa odmění a pochválí. Je důležité, aby pes posléze tlapku opět položil na zem. Tlapku psa psovod vždy uchopí do stejné ruky, aby pes musel přemýšlet, kterou tlapku má sám zvednout. Tlapku drží libovolně dlouho, aby se ji pes naučil libovolně dlouho držet nahoře a hned ji nedával dolů. Psovod psa chválí a odměňuje vždy, když drží jeho tlapku.


OBĚ - pes dává obě tlapky
Pes sedí před psovodem, psovod čupí a vysloví povel "obě". Zvedne psovi obě tlapky na svou levou ruku a z pravé psa odmění a slovně pochválí.


POJĎ - pes obchází levou nohu psovoda
Výchozí pozice psa je v sedě u levé nohy. Psovod se rozkročí, drží vodítko v pravé ruce, stejně tak i pamlsek. Vysloví povel "pojď" a psa navede pamlskem před čumákem zepředu dozadu tak, že si pamlsek s vodítkem přehodí mezi nohama do levé ruky, která je zezadu. Jakmile je pes zase u levé nohy, psovod si vodítko i pamlsek opět přehodí do pravé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z pravé ruky).


NOHA - pes obchází pravou nohu psovoda
Výchozí pozice psa je v sedě u pravé nohy. Psovod se rozkročí, drží vodítko v levé ruce, stejně tak i pamlsek. Vysloví povel "noha" a psa navede pamlskem před čumákem zepředu dozadu tak, že si pamlsek s vodítkem přehodí mezi nohama do pravé ruky, která je zezadu. Jakmile je pes zase u pravé nohy, psovod si vodítko i pamlsek opět přehodí do levé ruky, psa posadí, odmění a pochválí (z levé ruky).


SUDY - pes válí sudy vpravo před psovodem
Výchozí pozice psa je vleže před psovodem, psovod má pamlsek v pravé ruce, levou má volnou, aby ji mohl přiložit na levý bok psa (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel "sudy", přetáčí psa levou rukou a pravou navádí hlavu psa tak, aby se pes pokud možno převalil sám. Pes nezůstává po přetočení ležet, ale vyběhne se s ním (psovod běží směrem pozadu, aby pes po vykonání cviku "sudy" vyběhl za psovodem směrem dopředu). Ihned se pes odmění a pochválí (pravou rukou).


PĚT - pes válí sudy vlevo před psovodem
Výchozí pozice psa je vleže před psovodem, psovod má pamlsek v levé ruce, pravou má volnou, aby ji mohl přiložit na pravý bok psa (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel "pět", přetáčí psa pravou rukou a levou navádí hlavu psa tak, aby se pes pokud možno převalil sám. Pes nezůstává po přetočení ležet, ale vyběhne se s ním (psovod běží směrem pozadu, aby pes po vykonání cviku "pět" vyběhl za psovodem směrem dopředu). Ihned se pes odmění a pochválí (levou rukou).

COUVEJ - pes couvá libovolným směrem
Výchozí pozice psa je vždy ve stoje.
Pokud má psovod psa před sebou čelem k němu, drží vodítko i pamlsek v levé ruce, pravou ruku přiloží dopředu na hrudník psa, vysloví povel "couvej" a jde proti psovi tak, aby pes byl nucený udělat alespoň jeden krok vzad. Psovod psa odmění a pochválí. Psi se většinou u couvání stáčí na jednu nebo druhou stranu, proto je dobré couvání před psovodem dělat u nějaké stěny nebo plotu, aby se pes nemohl přetáčet. Až se takhle naučí pes couvat cca 10 metrů sám, může se zkusit bez zdi nebo plotu a postupně i za klusu.
Pokud psovod chce, aby pes couval za chůze u levé nebo pravé nohy, stojí u stěny nebo plotu tak, aby pes stál mezi psovodem a stěnou (nebo plotem). Pokud má psovod psa vedle levé nohy, vysloví povel "couvej", přiloží levou ruku zepředu na hrudník psa, pamlsek i vodítko drží v pravé ruce před psem. Pes se zatlačí pravou rukou dozadu tak, aby zase odcouval alespoň jeden krok. Opět se pes odmění a pochválí. Pokud má psovod psa vedle pravé nohy, vysloví povel "couvej", přiloží pravou ruku zepředu na hrudník psa, pamlsek i vodítko drží v levé ruce před psem. Pes se zatlačí pravou rukou dozadu tak, aby zase odcouval alespoň jeden krok. Opět se pes odmění a pochválí.
Pokud má psovod psa mezi nohama hlavou dopředu, drží pamlsek v pravé ruce a levou rukou přiloženou zepředu na hrudníku psa ho navede tak, aby pes odcouval dozadu a vyšel u levé nohy dopředu, kde psa pravou rukou psovod odmění a pochválí. U tohoto cviku psovod stojí na místě a nechodí.
Časem se u všech třech variant prodlužuje vzdálenost a délka couvání, ale až pes již daný cvik pochopil a umí ho.
Pes se může naučit couvání i tak, že se psovod bude se psem o aport přetahovat, psovod nechá psa jít dozadu, a říká u toho povel "couvej" a po pár krocích psovi aport pustí (nechá mu ho).
Couvání psa na dálku
Jakmile pes umí rovně couvat sám před psovodem na volném prostranství alespoň 10 metrů, může se naučit couvat na dálku. Tento cvik se dá učit na pamlsek i na hračku. Psovod má psa čelem k sobě, vysloví povel "couvej", kousek se psem jako vždy popojde, pak jakoby popoběhne, psovod ale bude jakoby běžet na místě, ale pes to tak rychle nezaregistruje a bude již kousek dál od psovoda. Je důležité, aby se pamlsek (či hračka) psovi hodil (z pravé ruky), aby se pes neučil vracet zpět k psovodovi za pochvalou.


zdroj:http://www.tanecsvlkem.estranky.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Mony♥Benny Mony♥Benny | Web | 19. dubna 2011 v 20:20 | Reagovat

ty jo, těch je, fakt bych to rozdělila :D:D

2 Canis Canis | Web | 19. dubna 2011 v 21:19 | Reagovat

[1]: Viď..líp by se to četlo a orientovalo se v tom..
Budeš to mít víc článků, tak o to máš postaráno..
A víc článků=vyšší návštěvnost..:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama