Cviky 3

20. dubna 2011 v 20:05 |  Dogdancing-téma dubna/2011
HRA - poklona psa
Výchozí pozice psa je ve stoje, psovod podloží ruku psovi pod břicho (až ke slabinám), v druhé ruce má pamlsek, pamlskem psovi utíká jakoby dopředu a dolů, vysloví povel "hra" (ze začátku možné lehni hra). Jakmile si pes lehne na přední tlapky, dáme mu pamlsek a pochválíme ho. Postupně, jak již pes bude reagovat na povel hra a bude si na něj již na přední tlapky lehat sám, můžeme začít oddělávat postupně ruku, která psovi bránila pod břichem v lehnutí celým tělem.


JDI - poloviční otočka psa před psovodem a podcouvání psa pod psovodem
Výchozí pozice psa je před psovodem čelem k němu, psovod vysloví povel "jdi", pamlskem v pravé ruce otočí psa do poloviční otočky a až se pes otočí zadkem k psovodovi, vysloví povel "couvej" a psa navede k podcouvání tak, aby pes vyšel opět u levé nohy. Pes se odmění a pochválí (z pravé ruky).


NA ZADNÍ - pes chodí po zadních směrem dozadu
Výchozí pozice psa je vestoje před psovodem. Používá se pamlsek, na hračku by pes mohl skákat. Psovod vysloví povel "na zadní" a pamlskem v pravé ruce psa navede tak, aby pes stoupl na zadní. Jakmile se pes zvedne, tak ihned ve stoje psovod pamlskem psa odmění a pochválí. Jakmile pes pochopí cvik na zadní, prodlužuje se čas stání na zadních a postupně se snažíme chodit proti psovi tak, aby pes šel pozadu. Pes musí chodit rovně, nevytáčet se do stran, pokud se pes vytáčí, opět se učí lépe u stěny nebo plotu. Až to pes bude umět, učíme cvik i vedle levé nebo pravé nohy.


BUM - pes při chůzi na zadních dělá otočky
Když pes jde na zadních, psovod psa navede pamlskem do otočky směrem doprava a až se pes vrátí zase čelem k psovodovi, psovod psa odmění a pochválí.


UP (ap) - pes panáčkuje
Výchozí pozice psa je vsedě u levé nohy psovoda, ten drží pamlsek v pravé ruce a levou rukou drží psovi záď. Vysloví povel "up", levou rukou drží psa neustále na zádi a pravou rukou s pamlskem navádí hlavu psa směrem nahoru, jako by shora za psa. Jakmile se pes zvedne, psovod odmění a pochválí psa ve zvednuté poloze. Jakmile pes pochopí, oč jde, prodlužuje se postupně doba panáčkování.PLAZ - pes se plazí
Výchozí pozice psa je vleže u nohy, psovod drží levou rukou psovi hřbet u země, pravou rukou s pamlskem psa navádí tak, aby se pes kousek posunul dopředu. Pes se nesmí vyvalovat. Postupně se prodlužuje délka plazení. Pes se odmění a pochválí. Pes se může plazit i před psovodem, mezi nohama, atd.


NA BOK - pes chodí před psovodem na bok doprava
Výchozí pozice psa je vestoje před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko i pamlsek v pravé ruce, levé předloktí má přitisknuté psovi na levý bok (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel "na bok" a vyjde směrem doprava, pravou rukou s pamlskem navádí hlavu psa směrem doprava a levou rukou posouvá psovi bok také doprava. Stačí, aby pes zezačátku udělal tři kroky, pes se odmění a pochválí (z pravé ruky).


TURN (trn) - pes chodí před psovodem na bok doleva
Výchozí pozice psa je opět vestoje před psovodem čelem k němu, psovod drží vodítko i pamlsek v levé ruce, pravé předloktí má přitisknuté psovi na pravý bok (bráno z pozice směrem od psovoda). Psovod vysloví povel "turn" a vyjde směrem doleva, levou rukou s pamlskem navádí hlavu psa směrem doleva a pravou rukou posouvá psovi bok také doleva. Stačí, aby pes zezačátku udělal tři kroky, pes se odmění a pochválí (z levé ruky).


SEM - pes chodí do boku po boku psovoda směrem u levé nohy psovoda
Tento cvik se pes může učit, až umí chůzi "na bok" a "turn". Pak si jen psovod postaví psa čelem ke svému levému boku a vysloví povel "sem" a může chodit dopředu nebo dozadu a pes chodí po boku doleva nebo doprava. Zezačátku je lepší vyslovit povel "sem" a současně vyslovit povel "na bok" nebo "turn" (podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu), později se již povely "na bok" nebo "turn" odbourají a pes již na povel "sem" chodí do boku buď doleva nebo doprava, a to podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu.TAM - pes chodí do boku po boku psovoda směrem u pravé nohy psovoda
Tento cvik se pes může učit, až umí chůzi "na bok" a "turn". Pak si jen psovod postaví psa čelem ke svému pravému boku a vysloví povel "tam" a může chodit dopředu nebo dozadu a pes chodí po boku doleva nebo doprava. Zezačátku je lepší vyslovit povel "tam" a současně vyslovit povel "na bok" nebo "turn" (podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu), později se již povely "na bok" nebo "turn" odbourají a pes již na povel "tam" chodí do boku buď doleva nebo doprava, a to podle toho, zda jde psovod dopředu nebo dozadu.MEZI - chůze psa pod psovodem
Výchozí pozice psa je pod psovodem, psovod vysloví povel "mezi" a vykročí směrem dopředu nebo dozadu, psa navádí pamlskem i vodítkem v pravé ruce tak, že chodí oba současně dopředu nebo dozadu. Tento cvik je dobré učit až v té době, kdy již pes umí aspoň trochu couvat. Pes se odmění a pochválí (pravou rukou).NA MĚ, (PO)DÍVEJ - pes se střídavě dívá na psovoda a někam jinam
Psovod položí na zem cca 2 kroky před sebe pamlsek do misky nebo hračku, do pravé ruky si dá také pamlsek a psa si postaví vedle své levé nohy. Vysloví povel "na mně", ukáže na svém hrudníku psovi pamlsek, který má ukrytý v ruce. Psa odmění a pochválí. Potom vysloví povel "tam", ukáže psovi pravou rukou (již bez pamlsku) směrem na misku (nebo na hračku), ve které je pamlsek, když se pes na misku podívá, dojdou společně k misce (hračce) a pamlsek (hračku) si pes může vzít a psovod psa pochválí.HOP - pes vyskakuje na místě
Při první variantě je výchozí pozice psa před psovodem, psovod drží pamlsek v pravé ruce nad psem tak, aby pes na pamlsek jen tak nedosáhl, jen když vyskočí. Psovod psa neustále povzbuzuje s povelem hop, dokud pes nevyskočí a pamlsek psovi dáme ve chvíli, kdy je pes ve výskoku.
Při druhé variantě je třeba pomocníka, který drží klacek, psovod navede psa směrem na klacek a vysloví povel hop, jakmile pes klacek přeskočí, psovod psa odmění a pochválí.
Noha hop, ruka hop - povely používané při přeskakování nohou nebo rukou.


POCHOVAT - pes vyskakuje psovodovi do náruče
Pes se učí skákat do náruče nejlépe ze skoků, kdy již umí na povel skákat sám na místě. Ve výskoku pak psovod psa již jen chytí do náruče. Velkého psa je dobré učit skákat směrem na rameno, malého psa se lépe učí skákat do náruče přes nohu, aby se měl od čeho odrazit.TWIST - pes vyskakuje na místě a ve výskoku udělá otočku
Nejdříve pes musí umět skákat na místě do výšky. Až to umí, psovod v rychlosti, kdy je pes ve výskoku, psa navede jakoby do otočky - nejdříve do čtvrtiny, pak do poloviny, až se otočí ve výšce celý.RING - pes obcouvá psovoda - od levé nohy zpět k levé noze psovoda
Tento cvik vychází z obratů u levé nohy. Výchozí pozice psa je vestoje u levé nohy psovoda. Psovod vysloví povel "k noze, ring" a chytne psa levou rukou za obojek nebo za kratičké vodítko, v pravé ruce má pamlsek. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda (důležité!). Psovod vysloví povel "ring" a natočí se směrem doleva tak, aby pamlskem v pravé ruce naváděl hlavu psa doleva (směrem od psovoda). Hlava psa je tak nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunuje zadek směrem za psovoda. Jakmile se pes za psovoda dostane, musí psa psovod pustit a co nejrychleji se přetočit doprava a psa opět chytit levou rukou za obojek a přitisknout ho k pravé noze, pravou rukou pamlskem navádět opět hlavu psa doleva (směrem od psa) tak, aby pes sledoval pamlsek a aby jeho zadek docouval zpět k levé noze. Psovod psa odmění a pochválí (z pravé ruky). Až již pes pochopí, o co jde, povel "k noze" se vypustí. Časem tak pes může obcouvat nejen psovoda, ale i jen jeho levou nohu.CITY (sity) - pes obcouvá psovoda - od pravé nohy zpět k pravé noze psovoda
Tento cvik vychází z obratů u pravé nohy. Výchozí pozice psa je vestoje u pravé nohy psovoda. Psovod vysloví povel "side, city" a chytne psa pravou rukou za obojek nebo za kratičké vodítko, v levé ruce má pamlsek. Pes musí mít přitisknutou svou lopatku na lýtku psovoda (důležité!). Psovod vysloví povel "city" a natočí se směrem doprava tak, aby pamlskem v levé ruce naváděl hlavu psa doprava (směrem od psovoda). Hlava psa je tak nucená sledovat unikající pamlsek a pes sám posunuje zadek směrem za psovoda. Jakmile se pes za psovoda dostane, musí psa psovod pustit a co nejrychleji se přetočit doleva a psa opět chytit pravou rukou za obojek a přitisknout ho k levé noze, levou rukou pamlskem navádět opět hlavu psa doprava (směrem od psa) tak, aby pes sledoval pamlsek a aby jeho zadek docouval zpět k pravé noze. Psovod psa odmění a pochválí (z levé ruky). Až již pes pochopí, o co jde, povel "side" se vypustí. Časem tak může pes obcouvat nejen psovoda, ale i jen jeho pravou nohu.BACK (bek) - pes obcouvává kroky pozadu
Výchozí pozice psa je vestoje u levé nebo pravé nohy. Pokud má psovod psa u levé nohy, zakročí nohu, co stojí směrem od psa, tedy pravou nohu zakročí dozadu, vysloví povel "ring, back", což vychází z povelu ring. Psovod psa chytí levou rukou za obojek nebo kratičké vodítko (pes musí být přitisknutý svou lopatkou na lýtku psovoda) a pamlskem v pravé ruce psa navádí. Psovod si zastaví psa mezi nohama (pes je hlavou dozadu a zádí dopředu), zakročí levou nohu, přechytne si obojek psa do pravé ruky a levou pamlskem navádí k obcouvání pravé nohy a vysloví povel "city, back" a obcouvá pravou nohu. Psovod si psa opět zastaví mezi nohama, zakročí druhou nohu a cviky se opakují. Až pes pochopí, o co jde, odbourají se povely "ring" a "city" a pes již na povel "back" bude chodit (couvat) kroky pozadu.ZA MNOU - pes chodí za psovodem
Výchozí pozice psa je před psovodem v pozici "ke mně". Psovod drží v pravé ruce pamlsek, vysloví povel "za mnou" a psa si navede pamlskem v pravé ruce směrem doprava za sebe a udělá 2 kroky dopředu tak, aby se pes mohl za psovodem srovnat. Psovod tak může chodit dopředu (i dozadu) a pes může provádět různé cviky (např. otočky, sudy, packy a ťapky, ...) za psovodem.SPINKEJ - pes leží na boku a dělá, že spí (nehýbe se)
Výchozí pozice psa je vleže před psovodem, psovod položí psa na bok (levý nebo pravý - ale vždy musí dodržovat stranu!) a vysloví povel "spinkej" a pokusí se tak psa usměrnit na pár vteřin. Poté ho pochválí a odmění. Postupně se prodlužuje doba ležení psa na boku v nehybném stavu.TANEC NA DÁLKU - pes provádí cviky na dálku (min. 3 metry od psovoda)
Nejdříve je třeba, aby pes zvolené cviky, které se po něm chtějí, aby provedl na dálku (min. 3 metry od psovoda), již ovládal. Tyto cviky se provádí před psovodem (je možné i za psovodem). Pro příklad nácviku tance na dálku psovod psa posadí, udělá krok dozadu a vysloví povel "otoč se" nebo "na druhou" a pomůže psovi gestem rukou do strany, na kterou má otočku udělat. Pak už jen stačí postupně prodlužovat vzdálenost.
Zdroj:http://www.tanecsvlkem.estranky.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Canis Canis | Web | 20. dubna 2011 v 20:08 | Reagovat

užitečný..:)

2 bigl-benny bigl-benny | 20. dubna 2011 v 21:43 | Reagovat

juuuuu

3 Ajjin Ajjin | Web | 21. dubna 2011 v 11:35 | Reagovat

To je dobrý, některý cviky musí vypadat úchvatně =D Takové podobné návody jsou i v Psích kusech =)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama